Erikssons Glas i Norrköping AB

Vår verksamhet startade 1958 och vi har en lång erfarenhet av arbete med glasmästeriarbeten och bilglas. Vi arbetar med service och glasreparationer, bilglas, inredningsglas och olika typer entreprenadarbeten. Vårt upptagningsområde är Norrköping med omnejd. Vi är sedan januari 2013 medlemmar och delägare i glasxperten och 2019 utsågs vi till Årets Företag i glasbranschen.

Service och glasreparationer är en stor del av vår verksamhet. Våra uppdragsgivare är bland annat Norrköpings kommun, Hyresbostäder, Lundbergs, Rikshem och Länsförsäkringar Östgöta. Vi har bra tillgänglighet med centralt läge i Norrköping och arbetar ständigt med våra ledord kvalité, service engagemang och glädje.

Byta framruta på bil
Erikssons Glas firmabil
Mäta glasruta
Marcus Eriksson
Erikssons Glas
Erikssons Glas 011-161 161
Transportera glasruta
Årets företag i glasbranschen 2019
I samband med Glasbranschföreningens Kongress vartannat år tillkännages vilket företag som blir Årets Företag i Glasbranschen. 2019 vann vi det fina priset. Här kan du se nomineringsvideon som presenterade vårt företag på kongressen; https://vimeo.com/328358273/9c3cd09e90
ISO9001, ISO14001 samt OHSAS 18001
Vi på Erikssons Glas är sedan år 2010 certifierade inom kvalitet – ISO9001, miljö – ISO14001 samt även arbetsmiljö – OHSAS18001. Vårt certifieringsorgan är SP och vi ingår i Risängsgruppen med Altea AB som konsulter.
lupin_cert_foretag
Lupin Certifierat Företag
Programmet är ett miljö- och kvalitetssäkringsprogram av de tjänster som Länsförsäkringar Östgöta upphandlar av anlitade verkstäder. Villkoren styrs mot avtalsvillkoren mellan verkstad och försäkringsbolag. De i programmet ingående delmomenten anpassas så långt det är möjligt, i linje med kraven i moderna kvalitetsledningssystem.

MTK Auktoriserad
Två på marknaden befintliga system samverkar nu för att ytterligare höja kvalitén i våra byggnader vad gäller glas- och metallpartier. Kvalitetssäkringen sker inom ramen för två system – P-märkning och MTK-auktorisation.

.
Medlem av Glasbranschföreningen
Glasbranschföreningen auktoriserar och certifierar företag som arbetar med bilglas, montage av brandklassade partier och konstinramning. Genom utbildning, krav och kontroll av de auktoriserade företagen garanteras beställare och konsument.
.
.
glasxperten Ett nytt varumärke men med mycket lång erfarenhet inom glasbranschen som nu satsar för att bli ett starkt alternativ och motvikt i rådande utveckling. Ett varumärke som fortsatt bygger på hög kompetens, utveckling, förtroende och uppfyller försäkringsbolagens och kundernas krav och förväntningar.